Asiakasliittymän palvelukonseptin testiraportti julkaistu

KDK-asiakasliittymästä tehtiin vuonna 2010 palvelukonseptin testaus, jonka tarkoituksena oli analysoida Kansallisen digitaalisen kirjaston palvelukonseptin hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta valittujen käyttäjäryhmien osalta. Tutkimuksen kohderyhmiksi valittiin alakoulun luokanopettajat, historian harrastajat ja lukiolaiset. Kustakin ryhmästä haastateltiin viittä henkilöä. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat ja historian harrastajat tarvitsevat laajasti erilaisia aineistoja ja siten Kansallisen digitaalisen kirjaston sisällöt ovat heille todennäköisesti hyödyllisiä. […]

Ilmoittautumisaikaa pidennetty: pitkäaikaissäilytyksen selvitystyö

Ilmoittautumisaikaa selvityshankkeeseen on pidennetty, organisaation kiinnostus osallistua pitkäaikaissäilytyksen selvityshankkeeseen pyydetään esittämään perjantaihin 23.10.2009 mennessä Mikko Eräkaskelle Kansallisarkistoon. Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytysjaoston (PAS) organisoiman selvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa muistiorganisaatioiden valmiuksia hyödyntää keskitettyä pitkäaikaissäilytysjärjestelmää. Selvityksen avulla voidaan tuottaa osallistuville tahoille kehittämispolku näiden valmiuksien parantamiseksi. Selvityshankkeen aikana toteutetaan aineistoselvitys muistiorganisaatioiden hallitsemista sähköisistä tietovarannoista sekä kehitetään kypsyystasomittaristo, jolla voidaan […]

Europeanan tulevaisuudesta avoin konsultaatio

Euroopan komissio antoi 28.8.2009 tiedonannon Euroopan digitaalisen kirjaston, Europeanan tulevaisuuden suuntaviivoista. Komission tiedonannossa luodaan katsaus tulevaisuuden kehityssuuntiin koskien:– palvelun kautta välitettävää sisältöä (sekä public domain että tekijänoikeuden alainen aineisto)– Europeanan pitkän aikavälin hallinto- ja rahoitusmallia. Tavoitteena on taata Europeanan tasapuolinen kehittyminen ja palvelun jatkuvuus. Komissio on käynnistänyt Europeanasta avoimen konsultaation verkossa. Kyselyyn voi osallistua 15.11.2009 […]