Digitaalinen kirjasto

Asiakasliittymän palvelukonseptin testiraportti julkaistu

KDK-asiakasliittymästä tehtiin vuonna 2010 palvelukonseptin testaus, jonka tarkoituksena oli analysoida Kansallisen digitaalisen kirjaston palvelukonseptin hyödyllisyyttä ja tarpeellisuutta valittujen käyttäjäryhmien osalta.

Tutkimuksen kohderyhmiksi valittiin alakoulun luokanopettajat, historian harrastajat ja lukiolaiset. Kustakin ryhmästä haastateltiin viittä henkilöä. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat ja historian harrastajat tarvitsevat laajasti erilaisia aineistoja ja siten Kansallisen digitaalisen kirjaston sisällöt ovat heille todennäköisesti hyödyllisiä. Opettajille ja lukiolaisille hyötyä on erityisesti luotettavasta ja ymmärrettävästä aineistosta, kun taas historian harrastajia ovat kiinnostuneita sekä alkuperäislähteistä että niitä tulkitsevista toisen käden lähteistä.

Kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaaliset kokoelmat eivät olleet haastatelluille kovinkaan tuttuja eikä aineistoa jäsennetty organisaatioiden mukaan. Kuitenkin näiden organisaatioiden tarjoamat kokoelmat koettiin luotettaviksi. Yhdistetty palvelu voi helpottaa käyttäjien tiedonhankintaa tarjoamalla kaikki aineistot samasta paikasta. Näin käyttäjien on mahdollista löytää myös aineistoja, joita he eivät ole aiemmin ymmärtäneet käyttää.

Tutkimus tehtiin osana KDK-hankkeen asiakasliittymän käytettävyyssuunnitelmaa. Tutkimuksen toteutti ja raportin kirjoitti Ville Lavikainen Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitokselta.