Digitaalinen kirjasto

Hankkeen verkkosivut avattu

Hankkeen verkkosivut on avattu. Sivustolla kerrotaan hankkeen etenemisestä ja toteutettavien palveluiden kehittämisestä. Lisäksi sivustolla julkaistaan hankkeeseen ja sen aihealueisiin liittyviä uutisia ja tapahtumailmoituksia.

Uusimpia julkaistuja dokumentteja ovat Pitkäaikaissäilytysjärjestelmän alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely sekä Raportti kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisistä tietovarannoista.

Sivusto on tällä hetkellä suomeksi, ruotsin- ja englanninkieliset sivustot avataan elokuussa 2009. Ulkoasusta ja teknisestä toteutuksesta vastaa NagreMedia. Hankkeen tunnuksen on suunnitellut Hahmo Design.

Opetusministeriön käynnistämä hanke alkoi vuonna 2008 ja jatkuu vuoteen 2011. Sen tavoitteena on kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä aineiston pitkaikaissäilytysratkaisun kehittäminen.

Vuonna 2011 valmistuva verkkopalvelu avaa pääsyn kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisiin aineistoihin ja palveluihin. Myöhemmin valmistuva pitkäaikaissäilytysjärjestelmä turvaa sähköisten aineistojen säilymisen satojenkin vuosien päähän.