Digitaalinen kirjasto

Ilmoittautumisaikaa pidennetty: pitkäaikaissäilytyksen selvitystyö

Ilmoittautumisaikaa selvityshankkeeseen on pidennetty, organisaation kiinnostus osallistua pitkäaikaissäilytyksen selvityshankkeeseen pyydetään esittämään perjantaihin 23.10.2009 mennessä Mikko Eräkaskelle Kansallisarkistoon.

Kansallisen digitaalisen kirjaston pitkäaikaissäilytysjaoston (PAS) organisoiman selvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa muistiorganisaatioiden valmiuksia hyödyntää keskitettyä pitkäaikaissäilytysjärjestelmää. Selvityksen avulla voidaan tuottaa osallistuville tahoille kehittämispolku näiden valmiuksien parantamiseksi.

Selvityshankkeen aikana toteutetaan aineistoselvitys muistiorganisaatioiden hallitsemista sähköisistä tietovarannoista sekä kehitetään kypsyystasomittaristo, jolla voidaan arvioida muistiorganisaatioiden nykytilaa verrattuna PAS-hankkeessa esitettyihin vaatimuksiin. Lisäksi selvityshankkeen aikana tarkennetaan PAS-vaatimusmäärittelyjä sekä toiminnallisuuksien että tietovarantojen osalta.

Selvityshankkeeseen osallistuvat organisaatiot tulevat saamaan tuloksena analyysin oman organisaation nykytilasta, josta selviää miten organisaatiossa sähköisiä aineistoja nykyisin hallitaan pitkäaikaissäilytyksen näkökulmasta ja mikä on organisaation nykyinen PAS-osaaminen. Selvitystyön tuloksena selviää myös mitä päätöksiä ja suunnitelmia sekä millaista osaamista ja taloudellisia resursseja organisaatiolta vaaditaan keskitettyä pitkäaikaissäilytystä varten.

Selvityshankkeen tuloksista raportoidaan vuoden lopulla valmistuvassa loppuraportissa.
Selvityshankkeen tulokset tulevat sisältymään myös koko PAS-jaoston loppuraporttiin.