Digitaalinen kirjasto

Asiakasliittymän käytettävyyssuunnitelma valmistunut

KDK-hankkeen asiakasliittymän hyvän käytettävyyden varmistamiseksi on laadittu käytettävyyssuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, jotka jakaantuvat projektivaiheessa tehtäviin etukäteisarviointeihin, käytettävyystestauksiin ja käytön seurantaan. Vuoden 2010 aikana haastattellaan palvelun potentiaalisia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan. Saatua tietoa käytetään erityisesti asiakasliittymän ”kansallisen näkymän” suunnittelussa.  Pilotointivaiheessa toteutetaan käyttöliittymätestauksia, joista vastaa ulkopuolinen asiantuntija. Lisäksi asiakasliittymä-hankkeeseen rekrytoidaan käyttöliittymäsuunnittelija.

Suunnitelman laatimisesta on vastannut käytettävyystyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii tutkija Eija Liukkonen Valtion taidemuseosta.