Digitaalinen kirjasto

Pitkäaikaissäilytys

Sähköisen aineiston pitkäaikaissäilytyksellä tarkoitetaan tiedon hallinnan prosessia, jonka avulla varmistetaan aineiston käyttökelpoisuus tulevaisuudessa. Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa suunnitellaan kansalliset pitkäaikaissäilytysratkaisut kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaavien organisaatioiden sähköisille aineistoille.

Pitkäaikaissäilytystä koskeva suunnitelma valmistuu kesällä 2010. Tavoitteena on, että sen toteuttaminen päästään käynnistämään lähivuosina.

Hankkeessa myös kehitetään organisaatioiden valmiuksia siirtyä sähköiseen toimintaympäristöön muun muassa lisäämällä sähköisen säilyttämisen ja aineiston hallinnan osaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään metatietojen määrittelyyn ja tallennukseeen tiedon tuotantoprosessissa.