Digitaalinen kirjasto

Asiakasliittymän hyötyanalyysi

KDK-asiakasliittymästä laaditun hyötyanalyysin mukaan asiakasliittymän keskeisimpiä rahallisia hyötytekijöitä ovat aineiston hakujen ja saannin tehostumisen myötä saavutettavat suoritteiden tuottamisen kustannussäästöt. SADe-ohjelman hyötyanalyysimallin mukaisesti arvioituna saavutetaan 25 miljoonan vuotuinen säästö ratkaisun hyödyntämisen yleistymisen myötä vuodesta 2015 alkaen.

Laadullisia ja toiminnalisia hyötyjä ovat mm. verkkopalveluiden käytön tehostuminen, asioinnin helpottuminen ja nopeutuminen, palveluiden kehittäminen käyttäjälähtöisesti, verkostoyhteistyön lisääntyminen sekä päällekkäisten ratkaisujen väheneminen.

Raportin tilasi opetus- ja kulttuuriministeriö osana Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanketta. Analyysi laadittiin julkishallinnon Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) mallin mukaisesti. Projektin toteutti CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Projektiryhmään kuuluivat Pirjo-Leena Forsström, Kimmo Koivunen, Kuisma Lehtonen, Sami Salonen ja Arto Teräs.