Digitaalinen kirjasto

PAS-järjestelmän teknisen ja hallinnollisen metadatan määrityksen luonnos

KDK-hankkeen pitkäaikaissäilytysjaoston teknisen asiantuntijaryhmän PAS-alatyöryhmä (TAPAS) on laatinut luonnoksen keskitettyyn pitkäaikaissäilytysjärjestelmään tallennettavien tietopakettien metatietovaatimuksien määrittelyksi.

Dokumentissa PAS-järjestelmän tekninen ja hallinnollinen metadata v.2.5. määritellään keskitettyyn pitkäaikaissäilytysjärjestelmään (PAS-järjestelmään) tallennettavan aineistojen hallinnollisen metatiedon vaatimukset. Aineiston on sisällettävä määritellyt pakolliset metatiedot, jotta se on mahdollista siirtää PAS-järjestelmään. Lisäksi on suositeltavia metatietoelementtejä, joita ei voida kohtuudella vaatia kaikilta organisaatioilta, mutta jotka ovat hyödyksi etenkin ongelmatilanteissa. Laadittu määritys tarjoaa kehikon, jota on mahdollista täydentää sektori-, aineisto- ja organisaatiokohtaisten vaatimusten mukaan

Tavoitteena on, että määritys otettaisiin huomioon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa organisaatioissa, jotta PAS-kelpoisen aineiston tuotanto voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Määrityksestä on kerätty kommentteja maaliskuussa 2009. Määrityksen työstämistä jatketaan saatujen kommenttien pohjalta osana KDK-pitkäaikaissäilytyshanketta.